L'escadre de l'amiral Parseval

Extr. de : "L'Illustration", t. 2, 1850, p. 128
Doc. reprod.